top of page

Warsztaty Artystyczne

w ramach projektu Laboratorium Edukacji Artystycznej

Młodzież biorąca udział w projekcie nie tylko jest jego pomysłodawcą, ale również jego realizatorem i głównym odbiorcą wszelkich inicjatyw artystycznych. W naszym LABORATORIUM poznają arkana wiedzy z zakresu:

wiedzy o teatrze, tańca współczesnego, nowoczesnych form ruchu w teatrze oraz tańca inspirowanego kulturą ludową. Każdy z uczestników cyklu warsztatów, mógł uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych i dyplomowanych choreografów, aktorów, plastyków które zostały uwiecznione na dokumentacji fotograficznej projektu i wykorzystane przy realizacji ”wystawy projektowej”. To nasz pomysł na przykład edukacji pozaformalnej, która angażuje młodzież w szereg licznych działań artystycznych w przyjaznej, pełnej otwartości i tolerancji atmosferze.  Młodzież dzięki tej inicjatywie rozwija swoje umiejętności miękkie m.in.: kreatywność, zdolność komunikacji, zarządzanie  czasem, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności liderskie, które sprawiają, że staje się ona bardziej  śmiała w działaniach. Kompetencje twarde naszego projektu to przede wszystkim umiejętności mierzalne, który każdy z beneficjentów projektu  pozyskał aktywnie uczestnicząc w warsztatach artystycznych.

Warsztaty artystyczne - ornamentyka ludowa na szkle

Dzięki zatrudnieniu i zaangażowaniu trenerów z zakresu wiedzy artystycznej młodzież zdobyła konkretne kompetencje specjalistyczne oraz wiedzę merytoryczną, którą łatwo zweryfikować, zmierzyć i ocenić. Pomysł na zorganizowanie warsztatów plastycznych inspirowanych ludową ornamentyką Polski i Ukrainy, to niebywała okazja na poznanie kultury i sztuki obu krajów. To również okazja do wspólnego odkrywania korzeni, inspiracji, twórczości ludowej posiadającej kulturowe walory artystyczne. Warsztaty dla obu grup odbyły się w ramach działań w projekcie, a ich realizacją zajęły się Joanna Słoń i  Sylwia Wójcik.

Młodzież mogła samodzielnie wykonać malowany witraż, poznać technikę jego wykonania oraz metodykę pracy. Warsztaty obejmowały dwa spotkania obu grup młodzieży.

308750712_2276588739175612_8090369856120938805_n.jpg

Warsztaty artystyczne - 
tworzenie scenografii

Tworzenie scenografii jest procesem kreowania przestrzeni od podstaw w dokładnie zaplanowany wcześniej sposób. Młodzież podczas zrealizowanych warsztatów miała za zadanie stworzenie elementów scenografii teatralnej do finalnego spektaklu  w projekcie. Przy tworzeniu scenografii zaczynamy od  zarysu koncepcji wydarzenia, aby spełnić oczekiwania określonej grupy odbiorców i odzwierciedlić klimat eventu. Młodzież samodzielnie wykonała liternicze elementy scenografii wykorzystując do tego dostępne materiały tekstylne i barwniki do tkanin. Warsztaty w ramach projektu poprowadziły Kinga Bielec i Anna Podsiedlik.

Powstałe w ten sposób elementy dekoracji były wykorzystane do końcowej scenografii wspólnego spektaklu.

309048455_547390413948202_605291201804072097_n.jpg

Warsztaty artystyczne -
teatralne i choreograficzne

Warsztat artystyczne to wspólna inicjatywa obu grup młodzieży z Polski i z Ukrainy. To inicjatywa, która pozwoliła podnieść poziom ich kompetencji kluczowych, językowych, artystycznych a przede wszystkim społecznych i kulturowych. Taniec od zawsze był nośnikiem motywów typowych dla kultury, w której został stworzony. Projekt ”Laboratorium Edukacji Artystycznej -LEA” , to krótka antropologia tanecznej i teatralnej kultury ludowej, w której zaprezentowano również ludowe tańce wybranych regionów Polski i Ukrainy. To również pomysł dla młodych dorosłych  na aktywizację zawodową w kierunku teatralno-tanecznym, na kreatywne i twórcze spędzenie czasu. Finalnym rezultatem projektu jest zorganizowane wspólne przedstawienie teatralno-tanecznego (show), które zostało zaprezentowane szerszej publiczności lokalnej we wrześniu. Warsztaty teatralne poprowadził Kamil Katolik, a choreograficzne Artur Fredyk. Młodzież podczas warsztatów miała okazję na większą integrację społeczną i kulturową. Warsztaty obejmowały trzy spotkania, podczas których przygotowano wspólny finalny spektakl.

309618066_550939476926629_7279331036117826433_n.jpg
bottom of page