top of page
Działania w projekcie
Laboratorium Edukacji Artystycznej
Występ finalny w Fabryce Pełnej Życia

Występ finalny w Fabryce Pełnej Życia

Występ finalny w Fabryce Pełnej Życia

Występ finalny w Fabryce Pełnej Życia

Występ finalny  w Fabryce Pełnej Życia

Występ finalny w Fabryce Pełnej Życia

Występ finalny w Fabryce Pełnej Życia

Występ finalny w Fabryce Pełnej Życia

Grupa projektowa z wizytą w MOPT

Grupa projektowa z wizytą w MOPT

Wizyta w MOPT - ewaluacja

Wizyta w MOPT - ewaluacja

Wizyta w MOPT - ewaluacja

Wizyta w MOPT - ewaluacja

Wizyta grupy projektowej w Urzędzie Miejskim Dąbrowy Górniczej

Wizyta grupy projektowej w Urzędzie Miejskim Dąbrowy Górniczej

Grupa projektowa z wizytą w Katowicach

Grupa projektowa z wizytą w Katowicach

Grupa projektowa z wizytą w Katowicach

Grupa projektowa z wizytą w Katowicach

Warsztaty edukacyjne w Krakowie

Warsztaty edukacyjne w Krakowie

Warsztaty edukacyjne w Krakowie

Warsztaty edukacyjne w Krakowie

Warsztaty edukacyjne w Muzeum Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie

Warsztaty edukacyjne w Muzeum Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie

Warsztaty scenograficzne w MOPT

Warsztaty scenograficzne w MOPT

Warsztaty artystyczne w MOPT

Warsztaty artystyczne w MOPT

Ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu

Grupa projektowa z wizytą w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza

Grupa projektowa z wizytą w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza

Integracja młodzieży

Integracja młodzieży

Finałowy spektakl w Fabryce Pełnej Życia

Finałowy spektakl w Fabryce Pełnej Życia

Integracja młodzieży

Integracja młodzieży

Integracja młodzieży

Integracja młodzieży

Warsztaty edukacyjne w Krakowie

Warsztaty edukacyjne w Krakowie

Upowszechnianie rezultatów projektu - wywiad dla Radia Katowice

Upowszechnianie rezultatów projektu - wywiad dla Radia Katowice

bottom of page