top of page

Ewaluacja Projektu

Laboratorium Edukacji Artystycznej

Ewaluacja projektu przebiegała poprzez zastosowanie następujących metod ewaluacyjnych: ankiety, rankingu, informacji zwrotnej, oceny naszej współpracy, tarczy strzeleckiej, wywiadu z partnerem, wspólnych telekonferencji, wymianę doświadczeń, aktywizację lokalnego ruchu artystycznego, aktywizację lokalnej społeczności.

Wywiad z partnerem

Wywiad z partnerem to jedna z głównych form ewaluacji, jaka została zastosowana w projekcie. Jego realizacja polegała na opracowaniu przez obie grupy wcześniej przygotowanych pytań, które następnie przedstawiono partnerom projektu.

 Wywiad posłużył poznaniu opinii partnera w konkretnej sprawie ˙ dotyczącej realizacji projektu i działań z nim związanych.

309160293_547390517281525_2801208284804621561_n.jpg

Metoda burzy mózgów

Metodą burzy mózgów młodzież projektowa zbierała pomysły, zagadnienia do danego działania w projekcie. Młodzież  pracowała w grupach projektowych celem przedstawienia  swoich pomysłów na dalszą realizację projektu ”Laboratorium Edukacji Artystycznej - LEA”. W skutek przeprowadzonych rankingów - sklasyfikowano pomysły według określonego kryterium, np.: ważności. Metoda burzy mózgów, to sprawdzona metoda ewaluacyjna, która polega na podaniu w krótkim czasie dużej liczby różnych skojarzeń, rozwiązań. Ma ona swój przebieg etapowy: wytwarzanie pomysłów, ocena i analiza zgłoszonych pomysłów, zastosowanie pomysłów i rozwiązań w´ praktyce. Młodzież pracowała nad zastosowaniem wybranego pomysłu w praktyce np.: przy realizacji wspólnego show teatralno-tanecznego.

309074371_547391430614767_807341981456389901_n (1).jpg

Ankieta

Po zakończeniu działań w projekcie młodzież miała za zadanie wypełnić krótką ankietę projektową, która zostanie wykorzystana przy opracowaniu raportu końcowego projektu ”Laboratorium Edukacji Artystycznej - LEA”. Wyniki przeprowadzonej ankiety nie tylko zostaną wykorzystane przy raporcie końcowym, ale również będą stanowiły element  badań opinii naszych wychowanków, które na pewno posłużą przy opracowaniu wniosków do przyszłych projektów  międzynarodowych.

309048922_547391380614772_3875263430492498427_n.jpg

opracowanie: Sylwia Wójcik

bottom of page